Rury aplikacyjne

 

                     

AT 25

Rura z górnym otworem dawkowania i wolnym odpływem nawozu przez dolną część rury bez jego rozprysku. Takie rury zostały umieszczone na opryskiwaczu z rozstawem 25 cm. Rury są praktycznie wleczone po ziemi, więc gleby dotyka maksymalna ilość nawozu. Udowodniono, że nanoszenie nawozu RSM rzędami z 25 cm odstępami, nie spowoduje nierównomiernego rozkładu nawozu i rośnięcia porostu w pasach.

                 

AT 50

Rura z górnym otworem dawkowania i dolną pięciootworową „dyszą“ opryskową tworzącą 5 strumieni. Takie rury zostały umieszczone na opryskiwaczu z rozstawem 50 cm. W ten sposób powstają duże krople, które nie utrzymają się na liściach i łatwo spływają na glebę. W suchszym okresie tego rodzaju rury mają większą skuteczność niż rury pierwszego typu. Kolejną ich korzyścią jest to, że otwory, przez które aplikowany jest nawóz znajdują się 10 cm nad zakończeniem rury. Jeżeli belka bardziej się nachyli w wyniku nierówności terenu, rura wbije się w ziemię, ale dysza nie zapcha się a nawóz nadal tłoczony jest równomiernie.