Urządzenie zaczepowe - dyszel

• sztywne
• z automatycznym trybem zawracania – pilnowanie śladu ciągnika TRAIL-Control